Yurtdışında Çalışıyorum Türkiye’den Nasıl Emekli Olabilirim?


 Yurtdışında Çalışıyorum Türkiye’den Nasıl Emekli Olabilirim?

Yurtdışında çalışıyorum Türkiye’den nasıl emekli olabilirim? Sorusu her daim en çok sorulan sorudur yurtdışında çalışan vatandaşlarımız tarafından. 3201 Sayılı Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında geçen sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun ile Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uyarınca, 18 yaşını dolduran ve yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşlarının, Türk Vatandaşı iken geçen ve belgelendirilebilir sigortalılık süreleri Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödememiş olmaları durumunca Sosyal Güvenceleri yönünde değerlendirilmektedir.

Yurtdışında çalışan ama Türkiye’den emekli olmak isteyen çalışanların hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanabilmeleri için borçlanacakları süre de Türk Vatandaşı olma şartı vardır. Ya da kişi Türk Vatandaşlığında geçen süreleri Sgk’ya borçlanabilir.

Çifte Vatandaşlık hakkına sahip olanlar da Türk Vatandaşları gibi aynı şekilde işlem yapabilirler. Yurtdışında çalışılarak geçen süre ya da ev hanımı olarak geçen sürelerin borçlanılabilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı talepte bulunmak gereklidir. Yurtdışı Hizmet Borçlanmasına ilişkin talep dilekçesini sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesinden temin edebilirsiniz. Almış olduğunuz bu talep dilekçesini yazılı şekilde doğru ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayıp iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderebileceğiniz gibi kendiniz direkt olarak Kurumun ilgili birimine teslim etmeniz gereklidir.

Yurtdışında çalışılarak geçirilen sürenin hangi sigortalılık durumuna göre değerlendirileceği konusunda ise, 5510 Sayılı sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre, Başvuruyu yapan kişinin Türkiye’de daha önce sigortalılıkları var ise borçlanma talebi tarihindeki en son çalıştığı sigortalılık durumuna göre işlemler yapılır. Eğer daha önce Türkiye’de sigortalı olarak çalışmadı ise 4/b (Bağ-Kur) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi kabul edilecektir. Fakat 2008 Ekim ayı başından itibaren 4/c kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların 2008 Ekim tarihinden önceki yurtdışı borçlanmaları da 4/b (Bağ-Kur) bendi kapsamında değerlendirilecektir.

Yurtdışında herhangi bir işyerinde çalışmayan ve ev hanımı olarak geçen süreler, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kuruma tabii sigortalılık süresi var ise borçlanmanın talep edildiği tarihte ki en son sigortalılık durumuna göre borçlandırılır. Eğer kişinin daha önce Türkiye’de sigortalılık durumu yok ise 4/b (Bağ-Kur) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Yurtdışında çalışıyorum Türkiye’den nasıl emekli olabilirim? Sorunuzun yanıtı olmuştur.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*