Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği


Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği
Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabii olarak çalışmakta olan kişilerin bakmak ile yükümlü oldukları yabancı uyruklu hak sahipliği elde edebilmesi için 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’nın 60/C–1 ve 60/ C – 2 kapsamı dışında kalan sigorta kollarından birinde çalışıyor olması gerekmektedir. Ancak mevcut olan Sosyal Güvenlik Yasasında eğer ilgili kişi genel sağlık sigortasından yararlanıyor ve daha önce ki adı ile yeşil kartlı ise yabancı uyruklu eşi için sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün olmamaktadır.

İlgili GSS kapsamındaki yabancı uyruklu hak sahipliği için 5510 sayılı kanunun 60/ a,b,c,d,e,f,g bentleri kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık güvencesinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan eşin yararlanması mümkünolamamaktadır.Yabancı uyruklu hak sahipliği için Genel sağlık sigortası’nın ilgili maddeleri kapsamında çalışmakta olan kişilerin genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kimseler ait dilekçesinin doldurulması gerekmektedir. Bu dilekçenin doğru ve eksiksiz doldurulmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlülükleri’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinden alınabilecek olan bu dilekçe ayrıca kurumdan da temin edilebilmektedir. Genel sağlık sigortalısının bu dilekçeyi hem kendi bilgileri hem de bakmak ile yükümlü olduğu eşine ait olan bilgiler doğrultusunda tamamlayarak imzalaması gerekmektedir. Kurum tarafından alınan bu form incelenmesinin ardından eğer bir eksiklik ya da hata yok ise işleme alınmaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*