SSK Sürekli İşgöremezlik Maaşı


SSK Sürekli İşgöremezlik Ödeneği  Maaşı
Sürekli iş göremezlik maaşı, çalışanın herhangi bir iş kazası ya da meslek hastalığı nedeni ile sosyal Güvenlik Kurumu tarafından anlaşmalı olan sağlık kuruluşlarınca en az %10 iş kaybı yaşayan kişilere yapılan ödemedir. Sürekli işgöremezlik ödeneği alınabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu şartların taşınması ve gerekli evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

Sürekli işgöremezlik ödeneği için Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu’na işe ilk girişte ki sağlık kurulu raporu, meslek hastalığına ya da iş kazasına ait bildirim belgesi, eğer iş kazası ise durumun iş kazası olduğuna dair tutulan tutanaklar, iş yeri çalışma şartlarının açıkça ve net bir şekilde yazıldığı tutanaklar, çalışabileceğine ya da çalışamayacağına dair rapor, geçici
işgöremezlik aldığına dair belge sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulu tarafından talep edilmekte olan belgelerdir.

Kişiye sürekli işgöremezlik ödeneğinin bağlanabilmesi için kurum tarafından istenilen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında meslek hastalığına yakalanan ya da iş kazasına uğrayan kişi eğer işveren ya da işyeri sahibi ise sürekli işgöremezlik maaşı bağlanması durumunda işyerini kapatması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Sürekli işgöremezlik ödeneği hastalığın ya da çalışamama durumunun devam etmesi durumunda ödenmeye devam eder. Ancak hastalığın ortadan kalkması ya da çalışılabilir duruma gelinmesi sonucunda sürekli işgöremezlik maaşı kesilir.

Sürekli işgöremezlik ödeneği alan kişi sağlık hizmetlerinden de yararlanmaya devam eder. Kişinin hem kendisi hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yaralanmaya devam ederler. Sürekli işgöremezlik ödeneği alan kişiler çalışamaya devam edebilirler ancak bu durumda sağlık raporuna sevk edilmektedir. İşgöremezlik oranında azalma olduğunda ödenekte aynı miktarda azaltılmaktadır. İşgöremezlik durumu %10’un altına düşmesi durumunda da sürekli işgöremezlik maaşı kesilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*