SSK Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi


SSK Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi
Sosyal Güvenlik Kurumu ve PTT arasında yapılan protokol kapsamında konutta gelir – aylık ödemesi talebi karşılanabilmektedir. Konutta gelir – aylık ödemesi talebi herhangi bir şarta bağlı olmaksızın karşılanabilmektedir. Ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için kimlik belgesi ibraz edilmesi zorunludur. Emekli olan kişinin emekli aylığını ya da Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı ödemeleri konutuna, ikametine isteme imkanı bulunmaktadır. Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak ödemelerini talep edebilmektedir. Yatalak, hasta ya da şubeye gidemeyecek olan kişiler ile dileyen herkes Konutta gelir – aylık ödemesi talebi yapabilmektedir.

PTT ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılmış olan protokol kapsamında konutta gelir – aylık ödemesi talebi yapan kişinin aylığı herhangi bir ücrete tabii tutulmaksızın kısacası herhangi bir hizmet bedeli alınmaksızın konutlarına teslim edilebilecektir. Konutta gelir – aylık ödemesi talebi için ilgili kişinin bu isteğini belirten yazılı bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Bu dilekçede ilgili sigortalının TC Kimlik numarası ve aylığın teslim edileceği adresi doğru ve net bir şekilde belirtmesi gerekmektedir. Ardından sigortalı tarafından imzalanan bu dilekçe imza edilerek sosyal Güvenlik Kurumu merkezine ya da bağlı bulunulan il müdürlüklerine teslim edilmelidir. Talebi gerçekleştiren sigortalının ikametine en yakın PTT şubesi aracılığı gelir – aylık ödemesi herhangi bir ücret kesilmeksizin gerçekleştirilmektedir. Aylık – gelir ödemesi ilgilinin kimlik belgesini ibraz etmesi neticesinde imza karşılığında teslim edilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*