SSK Hizmet Borçlanması


SSK Hizmet Borçlanması
SGK hizmet borçlanması  işlemini doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanması olarak ana başlıklar halinde toplamak mümkündür.Sigortalı olarak çalışmakta olan kadının doğum yapmasının ardından çalışamadıkları en fazla 2 yılı borçlanabilme imkanı bulunmaktadır. 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik yasası ile birlikte yürürlüğe giren uygulama ile kadın çalışanlar işverenlerinden herhangi bir belge almaksızın kuruma müracaat etmek ve gerekli iş ve işlemler kurum tarafından yapılmak sureti ile doğum borçlanması yapabilmektedirler.

Doğum borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapan kadının doğumdan sonra prim ödemesi gerçekleştirmiş olduğu süreler doğum borçlanmasında dikkate alınmamaktadır. Kadın sigortalılara en fazla 2 doğum için borçlanma imkanı tanınmaktadır. İkiden fazla doğum için borçlanma yapılamamaktadır.
SGK hizmet borçlanması kapsamında askerlik borçlanması, erkek çalışanların er ya da erbaş olarak ve yedek subay okulunda geçirmiş oldukları süreleri borçlanabilme imkanı getirmektedir. Erkek çalışanlar askerlik sürelerini borçlanarak ödeyebilmektedir.

Askerlik süresini borçlanmak isteyen erkek çalışan askerlikte geçen sürenin tamamını borçlanmak zorunda değildir. Kişi askerlik süresinde geçen sürenin istediği kadar kısmını borçlanabilmektedir. İlgili kişi askerlik borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaptıktan sonra kurum evrakları inceler ve ilgili kişiye borç tutarını ödemesi konusunda tebligat çıkarır. Kişinin tebligatı almasının ardından 6 ay içerisinde borçlanma tutarını kuruma ödemesini yapması gerekmektedir. Aksi takdirde borçlanma iptal edilmektedir.Yurtdışı borçlanması ise, yurtdışında geçirilen sürelerin Türkiye’de sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanılarak ödenmesidir.

Ancak yurtdışında geçirilen her süre borçlanma süresi için geçerli olarak kabul edilmemektedir. Yurtdışında sigortalı olarak geçirilen süreler, ev hanımı olarak yurtdışında geçirilen süreler için borçlanma talebinde bulunulabilmektedir. Yurtdışı borçlanması yapmak isteyen kişinin Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olması, Yurtdışında geçen süreleri belgeli olarak kuruma ibraz edebilmek ve yazılı bir dilekçe ile borçlanma işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yurtdışı borçlanması işlemi için 05/08/2008 tarihinden sonra başvuruda bulunan kişilerin borç tutarının kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 3 ay içerisinde borçlanma miktarını ödemesi gerekmektedir.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*