Sigortasız İşçi ve Hizmet Tespit Davası


Sigortasız Olarak Çalıştırılan İşçi
Sosyal güvenlik kurumu  hem devlet hemde sgk için kayıtdışı ve kayıp olan sigortasız olarak çalıştırılan işçi problemlerini çözüme kavuşturmak ve önlemek için denetimler yapmaya devam ediyor.Sigortasız işçi çalıştırarak SGK kayıba uğratılmaktadır.Bunlar;sigortasız çalıştırılan işçi  Sosyal Güvenlik Kurumuna işe alındığıyla ilgili bir bilgi verilmez.Ayrıca kişinin ssk gün sayısı SGK ‘ya eksik olarak bildirilmiş olur.Bunların yanı sıra birde çalışanın kazancı düşük gösterilir ve böylelikle devlete düşük ssk primi ödenir.Bu durum işverene haksız bir kazanç sağlarken, devlete vergi ödemeyerek zarara uğratmış oluyorlar.Çalışan açısından bakıldığında gün kaybı ve sgk primlerinin eksik ödenmesi sonucunda alacakları emekli maaşları düşük rakamlardan hesaplanarak bulunur.

Bu durum fark edildiğinde Sigortalı  çalışan tarafından açılacak hizmet tespit davası kaybedilmiş hakların geri alınması mümkün olabilir.İşveren işe başlayan bir işçiyi , işe giriş bildirgesi ile sgk kurmuna bildirim yapmak zorundadır.Çalışan işçiler, iş yerinde çalışmakta olduğu sırada tespit edilirlerse işçi hangi gün ieş başlamışsa o günden itibaren sigortalı olarak işlem görür.Türkiye de bulunan sigortasız işçiler , işlerini kaybetmek istemedikleri için sessiz kalabiliyorlar.

Tespit Davası Nedir?

İş yerinde çalıştığını fiilen yada belgelerle iş mahkemesine açacakları hizmet tespit davası ile kanıtlama yoluna gidebilirler.İş mahkemesinin olmadığı durumlarda, iş mahkemesi yoksa Asliye Hukuk mahkemeleri bu davalara bakar.

Tespit Dava Süresi 5 Yıl

Mahkeme açma süresi 5 yıldır.Fakat 5 yıllık sür sonunda zaman aşımı gerçekleşmez.Hak düşürücü süre işlemiş olur.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*