SGK Ölüm Aylığı


Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’de sigortalı olan vatandaşların vefat etmeleri durumunda geride kalan hak sahiplerinin mağdur olmaması amacı ile ölüm aylığı adı altında bir ödenek sunmaktadır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu ödenek için bir takım şartlar aramaktadır.

Ölüm Aylığı Şartları Nelerdir?

SGK ölüm aylığı kapsamında hak sahibinin alabilme hakkına sahip olabilmesi için belirlenen şartlardan 1800 gün prim ödeme ya da 5 yıllık sigortalılık süresi en başta geliyor. Daha sonra ise en az 900 prim ödeme gün sayısı şartlarının yerine getirilmiş olunması gerekiyor.

Bu kapsamda da sigortalının varsa birden fazla sigortalılık haline göre hizmetleri göz önünde bulundurularak, en son tabi olduğu sigortalılık haline göre aylık bağlanması yapılmaktadır. Sigortalılık hallerinin birleşmesi sonucunda son tabi olunan sigortalılık haline göre aylığa hak kazanılamaması halinde, bu defa diğer sigortalılık hallerindeki hizmetlere göre ayrı ayrı değerlendirme yapılarak, aylığa hak kazanacağı sigortalılık hali esas alınarak aylık bağlanmaktadır.

Günümüzde bir gün bile sigortası bulunan vefat eden vatandaşların hak sahipleri artık askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması yoluyla 900 günü tamamlayarak emekli aylığı alabilmektedirler.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*