Sgk Kriterlerine Göre Hangi Haller İşten Çıkma Nedenleridir?


Sgk Kriterlerine Göre Hangi Haller İşten Çıkma Nedenleridir?
Aşağıda sıraladığımız sebeplerden dolayı işçi veya işveren tarafından iş sözleşmelerine son verilebilir.Bu verilen haklar hem işçi hemde işvereni korumak için sgk ve devlet tarafından benimsenmiştir.Taraflar, karşılaştıkları durumlarda haklarını savunmaları ve aramaları için kendilerine tanınmış haklardır.

1-Emeklilik nedeni ile işten çıkma.

2-Malulen emekli olarak işten çıkma.

3-Ölüm

4-Evlilik nedeni ile işten çıkma.(Kadın işçiler için)

5-Askerlik sebebi ile işten çıkma.

6-Deneme süresi sonucu işveren tarafından sözleşme feshi.

7-Deneme süresi sonucunda işci tarafından sözleşme feshi.

8-Yapılan iş sözleşmesinin sona ermesi sonucu işten çıkma.

9-Disiplin kurulu kararı sonucunda işveren tarafından sözleşme feshi.

10-Haklı bir sebep göstermeden işveren tarafından yapılan fesih süresiz iş sözleşmesi.

11-İşcinin istifa etmek sureti ile oluşan fesih süresiz iş sözleşmesi.

12-İşveren tarafından toplu olarak işçi çıkarma durumu.

13-İşçinin yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle işçi tarafından işten çıkma.

14-İş kazası sonucunda işçinin  ölümü.

15- Faaliyet gösteren iş yerinin devri sonucunda işten çıkma.

16-Sözleşmesi devam eden işçinin işveren tarafından başka bir iş yerine geçişi sonucu işten çıkma.

17-İşçi tarafından elinde olmayan  zorunlu sebeplerle sözleşmede fesih.

18- Statüde yapılan değişiklik sonucu işten çıkma.

19-İşçi tarafından gösterilen ahlak dışı ve iyiniyeti suistimal eden tavır ve davranışlar sonucu işverence işten çıkarılması.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*