SGK Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılık Durumları


SGK Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılık Durumları
Bir ay içinde 30 günden az çalışanlar, aylık veya saatlik ücret bazında çalışan, kısmi süreli veya çağrı üzerine diğer bir deyiş ile part – time çalışanların sigortalılıkları, ay içerisinde çalışmış oldukları tüm sürelerin, 7,5 saate bölünmesiyle ortaya çıkan sürenin çalışana hizmet olarak mal edilmesine olanak sağlanmıştır. Bu şekilde kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları da genel sağlık sigortası kapsamına alınacak ve bir ay içerisinde eksik kalan çalışma günlerinin genel sağlık sigortası primi açısından borçlanarak tamamlama zorunlulukları vardır. Daha net bir şekilde açıklayacak olursak, kısmi süreli çalışanlar ile davet üzerine çalışanlar bir ay içinde genel sağlık sigortasından tam olarak yararlanacaklardır.Bunun yanı sıra eğer borçlanmada, genel sağlık sigortası primi ödenmiş ise bu prim ödenmeyecek ve borçlanılan süreler de 4/a statüsünde çalışmış şeklinde değerlendirilecektir.
Kısmi süreli çalışma, çalışan ile işveren arasında yapılmış olan iş akdinin içeriğine bağlıdır. Eğer yapılan sözleşmede işverenin çalışan arasında imzalanan sözleşmede çalışmanın karşılığı aylık ücret olarak ödeneceği belirtilmiş ise çalışanın sigortası haftalık çalışma süresi dikkate alınmaksızın bir aylık tam gün üzerinden sosyal güvenlik kurumuna bildirilecektir. Buna göre anlaşılması gereken eğer işveren ile çalışan arasında imza altına alınan sözleşme maddesinde çalışma karşılığı ücret aylık olarak ödenir ibaresi var ise kısmi süreli çalışan sigortalı bir günde iki saat çalışmış olsa bile, Sosyal Güvenlik Kurumu’na tam gün üzerinden bildirimi yapılacak ve bu şekilde prim ödemesi gerçekleştirilecektir.

6111 sayılı   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları yeniden düzenlenmiş olup, kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar bir ay içerisinde işveren tarafından ödenmeyen eksik kalan prim günlerini isteğe bağlı ödeyebilecek ve eksik kalan günlerini ödemeleri durumunda isteğe bağlı olarak ödenen bu süreler hizmet sözleşmesi üzerinden değerlendirilerek kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanların 7.200 prim günü üzerinden emekli olabilme imkanı da tanınmıştır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*