SGK E-Borcu Yoktur Yazısı


SGK E-Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 60 inci maddesi “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü uyarınca bireyin sosyal güvenliğini sağlamak devletin önemli görevlerinden biridir ve bireyin en doğal hakkıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu bireyin tüm yaşantısı boyunca sosyal haklarını güvence altına alam bir kurum olarak hayatımızda yer etmiş durumdadır.

İnternetin hayatımıza tam anlamı ile yerleşmesinin ardından devletin internet üzerinden verdiği hizmetler de artmış durumdadır. Bu sistemin amacı vatandaşın istediği bilgi ve belgeye hem daha hızlı ulaşmasını sağlamak hem de devlet prosedürlerini en asgari düzeye indirgemektir.

Devletin internet aracılığı ile çalışan, işverene sunduğu hizmet portalına E-Devlet adı verilmiştir. Vatandaş devletin internet üzerinden sunmuş olduğu hizmetler ile gerekli belgelere saatlerce sıra beklemeksizin bir tık ile ulaşma imkânına sahip olmuştur. Devlet daha şeffaf bir şekilde hizmet vermeye başlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu da günümüz teknolojisinin gerisinde kalmamış ve pek çok hizmetini internet üzerinden vatandaşlarla paylaşmıştır. E-Devlet hizmetleri kapsamında işe giriş ve çıkış bildirgeleri, emeklilik işlemlerinin yanı sıra Sgk e borcu yoktur yazısı da sunmuş olduğu hizmetler kapsamındadır.

İşvereninizin, patronunuzun Sosyal Sigortalar Kurumu’na primlerinizi düzgün yatırıp yatırmadığını, isteğe bağlı prim ödüyor iseniz Sgk hesaplarına primlerinizin işlenip işlenmediğinin takibi amacıyla Sgk e borcu yoktur yazısı talep edebilirsiniz. İnternetin hayatımıza girmediği, devlet hizmetlerinin sadece bürolar ile sınırlı kaldığı günleri düşünürsek Sgk e borcu yoktur yazıs , oldukça uzun ve yorucu işlemler sonucunda alınabiliyordu. Ancak e–devlet hizmetleri kapsamında anında borcu yoktur yazısına ulaşmanız mümkün. Bunun için yapmanız gereken tek şey gerekli evrakları doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmenizdir. İşveren ve ya çalışan tarafından farklı evrakların doldurulması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine dâhil olabilmek için şirket, işverenin vergi levhasının ve ticaret sicil gazetesinin fotokopisi, imza sirkülerinin noter onaylı sureti, ortak olunan işyerlerine ait ortaklık başlama ve varsa bitiş tarihlerine ilişkin belge Sosyal güvenlik Kurumundan alınan başvuru formuna eklenerek başvuru yapabilirler. Çalışanlar için ise, Nüfus Cüzdanının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi, imza sirkülerinin noter onaylı sureti, eğer bir ortaklık durumu söz konusu ise ortak olunan işyerlerine ilişkin ortaklık başlama ve varsa bitiş tarihlerine ait belge, üst düzey yönetici, yetkili veya vekil ise göreve başlama ve varsa bitiş tarihlerini gösterir belge yine başvuru formuna eklenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna ulaştırılır. Kurum tarafından verilen şifre ve kullanıcı adı ile sisteme giriş yapılarak Sgk e borcu yoktur yazısı alınabilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*