SGK DİŞ PROTEZ FİYATLARI


SGK diş protez fiyatları her yıl kurum tarafından belirlenerek yürürlüğe sokulur. Belirlenen fiyatın belli bir oranı SGK kurum tarafından karşılanır. Buna göre diş protezi uygulamalarında çalışanın kendisi ya da birinci dereceden aile bireyine protez uygulaması yapılacaksa, belirlenen fiyatın yüzde 10’luk kısmı hastadan tahsil edilir, kalan ücreti kurum karşılar.

Ancak emeklilik kapsamında olan ve kurumdan aylık alanların yüzde 10’luk katkı payı kesintisi aylıklarından tahsil edilmektedir.  Bu tür diş protez uygulamalarında eğer çene kemiğinde problem varsa ve bir aparat ile tedavinin desteklenmesi ön görülüyorsa, kullanılacak aparatın ücreti hastanın kendisinden tahsil edilir.

Hasta SGK diş protez fiyatları Kurumu iler anlaşmalı olmayan hastane ya da kurumlarda diş protezi yaptırmayı seçerse SGK ödemeyi kabul etmez ve yine hasta kendisi ödemek ile yükümlü olur. Ayrıca protez yaptıran hastaların 4 yıl boyunca SGK tarafından başka protez masrafları karşılanmaz.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*