SGK Borçlanma Alt Sınırı


Ülkemizde her yıl ülkedeki enflasyon gibi çeşitli etmenler göz önünde bulundurularak belirlenmekte olan SGK borçlanma alt sınırı her yıl için altı aylık olarak belirlenerek yılın ilk ayı ile altıncı ayına kadar olan bir süreç, yedinci ayı ile on ikinci ayına kadar da bir süreç olarak belirlenmektedir.

2013 SGK Borçlanma Alt Sınırı

Ülkemizde SGK borçlanma alt sınırı 2013 yılının 1.1.2013 tarihi ila 31.06. 2013 tarihi arasında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilebilecek borç tutarının alt sınırı 10, 44 TL olarak belirlenmiştir. 2013 yılının ikinci dönemi olan SGK borçlanma alt sınırı 01.07.2013 tarihi ila 30.06.2013 tarihi arasında ise borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilebilecek borç tutarının alt sınırı 10.9 TL olarak belirlenmiştir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*