Sağlık Sigortası ve Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar


Sağlık Sigortası ve Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Kişilerin sağlıklarını güvence altına almak, herhangi bir kaza veya hastalıkta çeşitli masraflarının karşılanması için yaptırdıkları sağlık sigortaları konusunda bilinmesi gereken birçok nokta vardır. Sağlık sigortaları, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ve varsa gündelik tazminatları genel şartlarla ve varsa özel şartlar çerçevesinde poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Sağlık sigortasında dikkat edilmesi gereken husus, önceden geçirilen hastalıkların ve doğuştan gelen hastalıkların kapsamlı bir biçimde olmasıdır. Sağlık sigortası poliçesi hazırlanmadan önce, sigorta şirketlerinin hazırlamış olduğu beyan formunun kişi tarafından doldurulması gerekmektedir. Bu beyan formunda sigorta şirketinin değerlendirmesini etkileyecek her türlü hususun belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teminat ödenmez ve poliçe iptali söz konusu olabilir.

Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Sigorta yaptıracak kişi, sigorta şirketi ile anlaşmaya vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim ödemesi varsa, bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi aynı zamanda bu durumun avantajlarının ve dezavantajlarının bilinmesi gerekir. Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ile istisnaların da tanımlandığı şekilde, teminatlar dâhilinde karşılanır. Tedavi esnasında problemler ile karşılaşmamak için, poliçelerde mevcut olan bekleme sürelerine dikkat edilmesi büyük bir önem taşır. Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanmalar, uyuşturucu kullanımı ve poliçenin düzenlenmesi sırasında mevcut olan hastalıklar, teminatın ödenmediği, teminat dışı hallerdir.

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*