Muhtaç Aylığı Sorgulama


Muhtaç Aylığı Sorgulama ve Alma

Muhtaç aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakıfların kuruluş amaçları olan hayır  şartlarının uygulanması amacıyla SGK ve diğer devlet kurumlarından herhangi bir gelir ve maaş almayan, başkaca bir geliri olmayan, kendisine herhangi bir nafaka bağlanmamış olan, üzerine kayıtlı menkul veya gayrimenkulü bulunmayan ayrıca iş ve çalışma gücünü % 40 aranından daha fazla kaybetmiş olan muhtaç kişiler, özürlü kişiler ile, annesi yada babası ölmüş 18 yaşını doldurmamaış ve gün almamış yetim ve öksüz çocuklara, muhtaç aylığı bağlanmaktadır.

Nasıl Muhtaç Aylığı Alınır? Muhtaç Aylığı Alma Şartları Nelerdir?

Babası veya annesiya olmayan muhtaç olan çocuklar ile engelilik oranı % 40 ve üzerinde olan muhtaç kişilere;

  • Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması durumunda,
  • Devletten aldığı herhangi bir aylık yada geliri olmaması,
  • Hakkında herhangi bir mahkeme kararı yada kanunla bakım altına alınmamış olması durumunda,
  • Üzerinde kendisine gelir elde ettiği taşınır veya taşınmaz herhangi bir malının bulunmaması yada malının bulunup da ancak elde ettiği gelirin muhtaç aylığı yönetmeliğinde kanunla belirlenmiş olan muhtaç aylığı miktarını aşmaması,

durumlarında kişiye muhtaç aylığı bağlanmaktadır.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*