LİSE ORTALAMA HESAPLAMA


Lisede okuyan öğrenciler için ortalamalar çok önemlidir. Bu ortalama kişilerin okul puanını oluşturduğu için sınavlarında ekstra puan olarak avantaj sağlamaktadır. Lisede karna ortalaması, ders ortalaması ve lise ortalaması ayrı ayrı hesaplanabilmektedir. Bunun için kişilerin; tüm verileri toplayarak veri sayısına bölmesi gerekmektedir. Bu sayede lise ortalama hesaplaması kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Öyle ki ders ortalamasını almak isteyen bir kişi, tüm derslerinin notlarını toplaması ve ardından kaç dersi varsa o kadar ders çıkan sonucu bölmesidir. Bu sayede ders ortalamaları kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir. Lise ortalama hesaplama yapmak isteyen kişiler, bu şekilde hesaplama yaparak bu bilgilerini hesaplayabilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*