Kıdem Tazminatı Ve Kıdem Tazminatı Alınabilecek Durumlar


Kıdem Tazminatı Ve Kıdem Tazminatı Alınabilecek Durumlar  

Kıdem tazminatı, çalışana 1 aylık brüt ücretinin giydirilmiş haliyle ödenir. Kıdem tazminatı her yıl için bir ücret karşılığıdır. İşverenler, farklı işyerlerinde çalışmış dahi olsalar, 1 yılı doldurduğu takdirde çalışanlara kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Yani kişiler, farklı zamanlarda farklı iş yerlerinde de çalışsalar, 1 yılı doldurdukları takdirde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Eğer iş yerini, bir başka işveren devraldıysa ve bu kişi aynı zamanda çalışanların da tüm haklarını devraldıysa, kıdem tazminatlarını ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatının ödenmesi için kişinin iş yerinde tam 1 yıl çalışmış olması gerekir. Yani 1 yıldan az çalışmaların karşılığında kıdem tazminatı ödenmez. İşveren çalışanının iş sözleşmesini feshettiğinde, kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Ayrıca 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesine göre, çalışan, işverene karşı sorumlu olduğu ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sergilemiş ise, yine işveren bu çalışanının kıdem tazminatını ödemez. Bunun dışındaki maddelere göre, çalışanın, işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilmiş ise, bu durumda kıdem tazminatı ödenir.

Çalışan da, iş kanununun 24. maddesine göre, kendi iş sözleşmesini feshetmiş ise, bir diğer deyişle işinden istifa etmiş ise, işverenden kıdem tazminatı talep etme hakkı vardır.

Çalışanın askerlik zamanı geldiğinde, kendi iş sözleşmesini feshedebilir, bu durumda yine

kıdem tazminatı talebinde bulunabilir. Ayrıca emeklilik ya da malullük yani kişinin artık çalışmak için gücü kalmayıp, iş görmez duruma geldiğinde, çalışan yine kendi isteği ile iş sözleşmesini feshedip iş yerinden ayrıldığında, yine kıdem tazminatı talebinde bulunabilir. Bir de, 15 yıl yani 3600 gün denilen yani sigorta kısmi emeklilik haklarını elde edenler de, bu sürelerine ilişkin kıdem tazminat yazısını, kurumdan alarak işverene belgelediği takdirde, kıdem tazminatını işverenden talep edebilme hakkına sahip olur.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*