KAR ZARAR HESAPLAMA


Bir ticarette en önemli nokta karar zarar noktasında doğru bir şekilde hesaplama yapılmasıdır. Öyle ki kar zarar hesaplamasını yapamayan kişiler kısa süre içerisinde daha da kötü bir duruma düşerek ekonomik yönden sıkıntılar yaşamaya başlayacaktır. İşlerin iyi olduğu bir dönemde dahi kar zarar hesaplarının sürekli yapılarak işlerin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu sayede çok daha başarılı olunması mümkün olduğu gibi olası sorunlarda kar zarar hesaplaması yapılarak önlem alınması da mümkün hale gelmektedir. Bu bakımdan olası sorunlara müdahale etmek ya da işleri düzene koymak için kar zarar hesaplamasının sorunsuz bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Kar Zarar Hesaplaması Yapma
Kar zarar hesaplaması yapmak için maliyet ve satış fiyatlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan kişilerin maliyetini kurtararak üzerine kar eklemesi ve ürünlerini bu şekilde satması ticarette asıl olandır. Bu bakımdan maliyet konusunda tüm kalemlerin hesaplanarak, ne kadar maliyet olduğu belirlenmelidir. Bu işlemlerin ardından ise bu maliyet karşısında ürünün kaç paradan satıldığına bakılmalıdır. Bu ikisi arasındaki + fark, kişinin kazancıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta, ürünlerin satılmaması durumundadır. Özellikle yiyecek sektöründe bozulan yiyeceklerden dolayı maliyetin kurtarılması kar zarar hesaplamasında iş sahiplerinin karşısına çıkacaktır. Bu tür durumlarda ise daha az ürün üretmek ya da daha fazla fiyata satış yapmak alınabilecek önlemlerdendir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*