İsteğe Bağlı Sigortalılık Hakkında Önemli Bilgiler


Hangi Kişiler İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilirler?

İsteğe bağlı sigortalı olmak için kişilerin yerine getirmeleri gereken şartlar vardır.Bu şarları aşağıda açıklayalım.

Ülkemizde ikamet ettikleri halde;

1- SGK’lı olmayı gerektirecek statüde çalışmayan kişiler,

2- SGK kapsamında oldukları halde çalıştıkları ay içerisinde 30 günden daha az veya tam gün çalımayan kişiler,

3- SGK’dan kendilerinden kaynaklanan bir durumdan ötürü yaşlılık ve malullük aylığı almayan kişler,

4- 18 yaşını doldurmuş kişiler mülga kanunlar kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak ödemelere devam eden kişiler, başkaca bir işlem yapmalarına gerek kalmadan geçerli kanun gereğince isteğe bağlı sigortalı olmaya devam ederler.

İsteğe Bağlı Sigortalılık İçin Nereye ve Nasıl Başvurmalıyız?

1-İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için ilk defa başvuruda bulunacak olanlar, ikamet ettikleri yerde bulunan sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine müraacat ederler.
2-Daha önceden isteğe bağlı sigortalı olanlar, yeniden bu sisteme dahil olmak istediklerin de kendilerine ait talep dilekçesi ile başvurmalıdırlar.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman  Başlar?

Sigortalı olmak için başvuruda bulunan kişinin müracaatı, SGK  kayıtlarına geçtiği günden sonra isteğe bağlı sigortalılıkları başlamış olur.

Ne Kadar Prim Ödenir?

İBS primi, sigortalının beyan ettiği aylık kazancın % 32’si tutarındadır. Bu oranın % 20’si yaşlılık , malûllük ve ölüm sigortaları primi, geri kalan % 12 ‘si ise ( GSS ) genel sağlık sigortası primidir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*