İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu


İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
Sigortalı olarak çalışmakta olan kişinin iş kazası ya da meslek hatalığına yakalanıp yakalanmadığının tespit edilmesinin ardından işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na 3 iş günü içerisinde bildirimin yapılması gerekmektedir. Bir hastalığın meslek hastalığı sayılacağı durumlar ve iş kazası olup olmadığının belirlenebileceğine dair bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu yasasında belirtilmektedir. Yine ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerden birinde, yurtdışında çalışmak için işçi götüren işveren işçinin burada iş kazası veya meslek hastalığına yakalanması durumunda yine üç gün içerisinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu ile durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmek ile yükümlüdür.
İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu işveren tarafından doldurularak kuruma iletilmesi zorunludur. İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu Sosyal Güvenlik Kurumu’na zamanında iletilmediği durumlarda iş kazası ya da meslek hastalığının oluşmasından bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalı kişiye ödenecek olan iş göremezlik tutarı işverenden tahsil edilecektir. Ancak iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklanan bir durum söz konusu ise yine ödenecek olan ya da ödenmiş olan iş göremezlik ödeneği tutarı sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenden tahsil edilecektir..

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*