HAMİLELİKTE 31. HAFTA


Bu haftalarda hamilelikte en ilginç durumlar arsında rüyalar bulunmaktadır. Hamilelerin genelde rüyalarında bu haftalardan son değişikliler görülmektedir. Çok kısa bir uyuklama halinde dahi anne adayları rüya görebilmektedir.

Annedeki amniyos sıvısının bu haftalarda daha fazla sentezlenmesi ile birlikte bebekte de hareketlilik yaşanacaktır. Bu hareketlilik önceki haftalara göre daha fazla olacağından annenin bebeği ile iletişim kurması bu haftalarda daha kolaylaşacaktır.

Bu haftalarda bebeklerin ortalama boyu yaklaşık 40 cm. olurken ağırlığı ortalama bin 650 gram kadardır. Bu haftalarda da yine doktor kontrolü aksatılmamalıdır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*