GSS Prim Sorgulama


GSS Prim Sorgulama
Genel sağlık sigortası uygulamaya konulduktan sonra çeşitli sorunları da beraberinde getirdi.Bu problemlerin en başında ise gss prim ödemesi gelmektedir.Gelir testi yaptırdıktan sonra gss kapsamında prim ödemesine karar verilen vatandaşlarımızın kafaları çok karışık durumdadır.Sosyal güvencesi olan bir işte çalışırken ssk prim tutarlarının işverence ödendiğini düşündüğümüzde, yeni uygulamada primlerin bu kapsama dahil olanlarca ödenecek olması pek alışılagelmiş bir durum değildir.Tam bu noktada cevap aranılan çeşitli sorular sorulmaktadır.
Bunlar;
1-Sağlık hizmeti almadığım halde neden gss primi ödemek zorundayım.
2-Herhangi bir tabligat yapılmadan gss kapsamına nasıl alınırım.
3-Gelir testi yaptırmadığım halde nasıl gss borcum olur.

Yukarıda yazdığımız sorular dahada çoğaltılabilir.Ancak ana hatlarıyla en çok kafa karışıklığına yol açan sorular bunlardır. Gss prim sorgulama işlemi yaparken kişilerin karşılarına çıkan prim borçları   bir çok kişiye sürpriz oluyor.Herkes tarafından pek anlaşılmayan durum şudur, gss zorunlu bir sigorta türüdür.Bu kapsamdaki kişilerin prim borcu ödemeleri gerekmektedir.Gelirler yetersiz olan vatandaşların primleri devlet tarafından karşılanır.Ancak bunun gelir testi ile kanıtlanması gerekmektedir.

Tebligat konusunda yaşanılan karışıklığa yapılacak herhangi bir açıklama yoktur.Ülkemizde maalesef bu tür aksaklıklar yaşanmaktadır.Gelir testi yaptırmadan gss prim borcu olan kişilerin durumları ise, genel sağlık sigortası uygulamasında belirtilmiştir.Bu guruba dahil olan kişilerin gelirleri belirlenen miktarda sayılacak ve resen gelir testi yapılmış gibi karar verilecektir. Gss prim sorgulama işlemini yapmadıysanız herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için en kısa zamanda yaptırınız.Öğrenciler açısından durum karışık değildir.Yapmaları gerekne öğrenci belgesiyle sgk müdürlüğüne giderek durumlarını güncellemektir. https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf üzerinden sorgulama ile borç bilgisi alınabilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*