Görev Tazminatı


Görev Tazminatı
657 sayılı Devlet Memurları kanuna tabii olarak çalışmakta olan ya da TSK Personel kanununa, Uzman Jandarma Kanuna ve YÖK Personel Kanunu ile Hakimler ve Savcılar Kanuna tabii olarak çalışmakta olan personel çalışmış oldukları kadro karşılıklarına göre makam tazminatı alırlar. Görev yapmış oldukları makamın tazminat oranı 6000 olan personele 9000, 5500 ile 4500 olanlara 7000, 4000 ve daha az gösterge rakamı olanlara ise 6000 gösterge rakamının almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilerek bulunmakta olan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu çıkan tutar kadar görev tazminatı alırlar.Görev tazminatı kanunlarda belirtilen makamlarda görev ifa eden memurlara ödenmektedir. Görev tazminatı damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabii tutulmadan ilgilisine ödenmektedir.Ancak temsil tazminatı alan personele görev tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. Ayrıca yukarıda belirtilen kanunlara tabii olarak görev yapmakta olan kişilerin 5 yıl hizmet sürelerini de tamamlamış olmaları gerekmektedir. Görev tazminatı ödemeleri 13 Temmuz 2001 yılında yayımlanan resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. Tüm bunlara ek olarak kanunda belirtilen makamlarda görev ifa eden kişilerin bu görevlere atanmış olmaları durumunda görev tazminatı alabilmektedir. Görevlendirme ile çalışmakta olan personel görev tazminatı alamamaktadır. Ayrıca sözleşmeli olarak çalışan personelde görev tazminatı almaya hak kazanamamaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*