Evlenenler Kıdem Tazminatı Alabilirmi?


Evlenenlerde  Kıdem Tazminatı Alma

Evlenmesini sebep göstererek çalıştığı işinden ayrılan kadının kıdem tazminatı alması ne şekilde olur?

İlgili kanun gereğince; Çalışan kadın işçilerin, evlenmeleri sebebi ile çalışmakta oldukları işten çıkmaları durumunda, ne kadar çalışmışlarsa o kadar yıl kıdem tazminatı alırlar.Ancak kadınlara verilen bu haktan yararlanabilmeleri için;işverenle yapılmış olan iş akdinin evlenme tarihinden başlayarak 1 yıl içerisinde yazılı olması şartı ile feshi gerekir.Kadın kıdem tazminatını alabilmesi için evlenme nedeniyle işten ayrıldığını belgelemek zorundadır.Bu sebepten evlilik belgesinin işverene gösterilmesi  gerekmektedir. Ayrıca iş sözleşmesi feshinin, evlilik nedeni ile olduğu belirtilmelidir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşveren ve işçi arasında yapılmış bir iş sözleşmesinin, işçinin  kıdem tazminatı almasını gerektiren hehangi bir sebeple fesh edilmesi halinde, işçiye çalıştığı her bir yıl içinçalışırken almakta olduğu 30 günlük brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı ödenir.Çalışma süresi 1 yılın üzerindeyse, artan çalışma süreleride oranlama yolu ile kıdem tazminatıhesabına eklenir.Bu hesaplamalar yapılırken işçiye ödenmekte olan ücretin haricinde, düzenli olarak verilen bütün para yada para ile değerlenebilen menfaatlerin (yemek parası, yol parası, düzenli ikramiye ödemeleri ) ödenen brüt tutarları hesaplamada dikkate alınır.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*