Emekli Olduktan Sonra Yeniden Çalışma Şartları


Emekli Olduktan Sonra Yeniden Çalışma
Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma
Bir Hizmet Sözleşmesi ile çalışan sigortalıların durumu:

1- İlgili kanunun yürürlüğe girmesinden önce, mülga kanunu olan 506 sayılı kanun dahilinde olanlardan;

a- Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce mülga 506 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık aylığı alanların,
b- Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce mülga 506 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık aylığı alanların mülga kanunun  63. maddesi gereğince yeniden çalışmaya başlamış olanların,
c- Kanundan önce yaşlılık aylığı bağlanmış olup mülga kanunun 63.maddesi uyarınca yeniden çalışmaya başlayarak tekrar aylık bağlananmış olanların,
d- Yeni kanunun yürürlüğe girmesinden önce çalışmayabaşlayanlara 5510 sayılı Kanuna gereğince yaşlılık aylığı bağlanmış olanların,
Yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanundan sonra yeniden çalışmak istemeleri ve çalışmaya başlamak istemeleri durumunda, üzerinden prim ödedikleri kazançlarının % 30’u ile kısa vadeli sigorta prim oranı toplamına denk gelecek miktarda sosyal güvenlik destek primi ödeyerek aldıkları emekli maaşları veya emekli aylıkları üzerinden herhangi bir kesinti olmadan çalışma hakkına sahiptirler ve çalışabilirler.

2- Yürülükte olan 5510 sayılı kanundan sonra  statülerine, çalışıp çalışmadıklarına ayrıca hangi statü üzerinden yaşlılık yada emekli aylığı aldıklarına bakılmadan, 4/a hizmet sözleşmesi ( SSK ) kapsamında çalışıyor olmaları durumunda  sosyal güvenlik destek primi ödemeleri durumunda aylıkları kesilmez.Aynı zamanda bu kategoriye girenler, almış oldukları  aylıklarını kestirmek şartı ile bütün sigorta kollarına bağlı bulunmak zorunda olurlar.

Kamu görevlisi olan sigortalıların durumu:

Kamu görevlisinin sataüsü ne olursa olsun, almış oldukları yaşlılık yada emekli aylıklarını hangi statü üzerinden alıp almadıklarına bakılmasına gerek kalmadan, 4/c  kamu görevlisi olarak  çalışmaya başlamaları halinde 5330 sayılı kanun göz önünde bulundurularak, sosyal güvenlik destek primi ödeseler dahi aldıkları maaşlarını kestirmeme hakları onlara verilmemeiştir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*