Emekli Aylığı Paylaşımı


EMEKLİ AYLIĞI PAYLAŞIMI
Sigortalı bir kişinin ölüm sebebi ne olursa olsun, ister iş kazası ister hastalık, emekli olduktan sonra alacağı maaş boşa gitmez. Eşi, çocukları veya anne babası bu gelirden çeşitli oranlarda faydalanma hakkına sahip olur. Ancak hak sahiplerinin, sigortalının emekli aylığından yararlanabilmeleri için çeşitli kriterler vardır.
Ölen sigortalının eşi hayatta ise ve eğer herhangi bir yerden bir gelir almadığı gibi çocuğu da yok ise ölen eşinin emekli aylığının %75’ini alması gerekir. Fakat çocuğu varsa, dul eşine emekli aylığının %50’si verilir.

Ölen sigortalının, sigortası veya herhangi bir yerden geliri olmaması şartı ile çocukları var ise, bu çocuklar 18 yaşından küçük veya lise ve dengi okullarda eğitim görüp 20 yaşından küçük veya yükseköğretim de okuyup da 25 yaşından küçük iseler, babalarının yani ölen sigortalının emekli aylığından %25 pay alma hakkına sahiptirler. Ayrıca sağlık kurulu kararı ile en az %60 oranında çalışma gücünü yitirdiği kararlaştırılan çocuk varsa, yine emekli aylığının %25’ini alabilir. Ve bu çocuklar ölen sigortalının genel sağlık sigortasından da sonuna kadar faydalanabilirler.

Emekli aylığı paylaşımında ki önemli olan diğer bir nokta da ölen sigortalının kız çocuklarıdır. Kız çocukları yaşları kaç olursa olsun, evlenmedikleri takdirde yine emekli aylığının %25’inden faydalanabilirler. Ancak evlendikleri andan itibaren bu aylık kesilir. Boşanma gibi bir durumla karşılaştıklarında ise yeniden bu haktan yararlanabilirler.

Eğer sadece baba veya anne değil de ikisi birden vefat ederse, öksüz ve yetim kalan çocuklar emekli aylığının %50’sine sahip olma hakkını kazanırlar.

Eğer ölen sigortalının arkasında bıraktığı bakmakla yükümlü anne veya babası var ise, ve yürürlükte olan asgari ücret tutarının altında bir gelir alıyorlarsa, vefat eden sigortalının yine genel sağlık sigortasından faydalanma hakkına sahiptirler.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*