E-Sevk Uygulaması


E-Sevk Uygulaması
Sgk tarafından vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için çıkarılan yeni uygulamalardan biride e-sevk uygulamasıdır.E-sevk uygulamasının esası hastaların ikamet ettikleri yerleşim yerleri haricinde başka bir sağlık kuruluşuna yapılacak sevk işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına dayanır.Uygulama 18.01.2013 tarihinde duyurusu yapılarak 01.03.2013 tarihindede hizmete girmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak sevk işlemlerinin elektronik ortamda yapılması zorunlu kılınmıştır. E-sevk yapılırken EK-4/A Hasta Sevk Formu kullanılır.

Sgk bu uygulamayı MEDULA E-Sevk Web Servisi Kullanım Kılavuzunu E-Sevk Kullanım Kılavuzu adı ile yayımlamıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu aracılığı ile tüm valiliklere yazı gönderilerek  E-Sevk uygulaması talimatı verilmiştir.Bu uygulama pilot bölge olarak seçilen  Sinop, Samsun, Çankırı ve Ankara vilayetlerindeki, belirlenmiş hastanelerde uygulanmaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*