e-Bildirge Sistemi


e-Bildirge Sistemi

E-Bildirge Sistemi Nedir?

Faaliyet gösteren işyerlerinin ,  çalıştırmakta oldukları sigortalılara ilişkin sigorta prim evraklarını internet vasıtasıyla beyan etmeleri ve beyan ettikleri evraklara ilişkin tahakkuk etmiş bedellerini , anlaşmalı bankalara otomatik ödeme talimatı vererek internet bankacılığı aracılığı aracılığı ile ödemelerne olanak veren  elektronik sistemdir. e-bildirge sistemi sayesinde bir çok işlem internet vasıtasıyla yapılabilecektir.Ayrıca  işçiler ve işverenler il müdürlüklerinde gerçekleştirmiş oldukları bir çok işlemi e-bildirge sayesinde yapılabilecektir.

Hangi kişiler  e bildirge verirler 

Sigortalı işçi sayıları 3 ve daha fazla olan kişiler e-bildirge vermekle yükümlüdürler. Buna göre işyerleri bağlı bulundukları isgorta müdürlüklerine başvurarak kullanıcı kodu ve şifre almalıdırlar.Form doldurarak yetkili kişileri beyan etmelidirler.E-bildirge vermeyenlere kanunda belirtildiği üzere idari para cezası uygulanır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*