Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi


Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
Çalışılmadığına dair bildirim girişi elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Bu bildirim, sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin rapor, istirahat almaları durumunda bu durumların elektronik ortamda girişinin yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesi gerekmektedir. İşverenin sigortalı olarak çalışmakta olan ilgililerin işgöremezlik raporu almaları durumunda yine Sosyal Güvenlik Kurumundan almış oldukları kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparak bu raporun işlenmesi gerekmektedir.

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin iş göremezlik raporu almış oldukları ve çalışmadıkları günler için sosyal Güvenlik Kurumundan iş göremezlik ödeneği alabilmektedir.
Sigortalı kişilerin iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişiyapılması gerekmektedir. Çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmasının ve sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesinin ardından işgöremezlik ödeneği ilgilisi tarafından talep edebilmektedir.

Çalışılmadığına dair bildirim girişi elektronik ortamda yapılmasının ardından kâğıt ortamında tebligat çıkarılmasına gerek kalmamaktadır. Bununla birlikte çalışılmadığına dair bildirim girişi işlemi iş göremezlik raporunun bitmesinin ardından 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilmelidir. Çalışılmadığına dair bildirimlerinin elektronik ortam da yapılması 01/07/2012 tarihi itibari ile zorunlu hale getirilmiştir. https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do adresi üzerinden işlem yapılabilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*