Bağkur Giriş Formu


Bağkur Giriş Formu
Sigortalıların işe girişlerinde işveren tarafından onaylanarak kuruma iletilmesi gereken formlardan biri olan Bağkur giriş formu, emekli sandığı, ssk ve bağkur’un birleşmesi ile sosyal Güvenlik Kurumu altında 4/b adını alan Bağkurlu çalışanların bilgilerini içeren giriş formudur. Bağkur giriş formu içerisinde yer verilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve hatasız olarak doldurulması büyük önem taşımaktadır.

Bağkur giriş formu işe başlarken bağkurlu olan kişinin bilgilerine istinaden doldurulmaktadır. Kişinin kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, erkekler için askerlik durumu doğru olarak doldurulmalıdır. Bağkur giriş formu ikinci kısmında ise bağkurlu kişinin sigortalılık bilgilerine yer verilmektedir. Yine bu bilgilerinde diğer bilgiler gibi eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bağkur giriş formu içerisinde yer alan bilgilerin doldurulmasının ardından işveren ya da işveren tarafından yetkili kılınmış olan kişi tarafından bağkur giriş formu bilgilerinin doğruluğunun onaylanmış olması gerekmektedir. Bağkur giriş formu iki nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen bu formlar yetkili tarafından onaylandıktan sonra bir nüshası kuruma iletilirken diğer bir nüshası da personel dosyasında muhafaza edilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*