Asgari Geçim İndirimi


Asgari Geçim İndirimi
Asgari ücret ile ev geçindirmek elbette ki zordur, özellikle de evde tek bir çalışan varsa. Bunun üzerine birde devlete ödenen vergiler eklenince tabii ki içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Ancak devlet yine bu insanların hakkını korumakta, mağdur olmamaları için her türlü projeyi gerçekleştirmekten kaçınmamaktadır. Ve yine bu amaçla yürürlüğe konulan projelerden bir tanesi de, asgari geçim indirim’idir. Bu da vergi iadesinin bir diğer versiyonu olarak çıkmakta karşımıza.
Asgari geçim indirimini açıklayacak olursak;  kişinin veya ailenin asgari olarak geçinebileceği miktarın, toplam asgari gelirden düşürülerek, bu miktarın vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi ile belirtilmek istenen, bir kişinin vergi ödeme gücü, kendisinin ve ailesinin hayatsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gereken ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra söz konusu olabilir. Ve bu doğrultuda sosyal adaleti sağlamak açısından böyle bir proje uygulanmaktadır.

Asgari geçim indiriminden kimler faydalanabilir diye bir soru yöneltilecek olunur ise şöyle açıklanabilir; ücretleri gerçek usulde vergilendirilen kişiler, buna net ücret sözleşmesi ile çalışanlar da dâhil, yararlanabilir.

Asgari geçim indiriminin hesaplanması;

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabının, elde ettiği ücret gelirinden, takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için ödenen asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

 

Mükellefin kendisi için %50’si

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u,

Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5’i,

Diğer çocuklar için %5’i olmak üzere,

Ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak, hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak miktarın, Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12’ sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi yoluyla bulunacaktır.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*