4B Basamak Bilgisi Sorgulama


Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yer alan sigorta kolu olan Bağ- Kur yani 4B sigorta kolunda en düşük basamağı bir olan ve en yüksek basamağı 24 olan 4B basamak bilgisi bulunmaktadır. Bu sisteme göre vatandaşlar ilk olarak sigortalıya başladıkları ilk 12 basamağı seçme konusunda özgür bırakılmaktadırlar.

4B Basamak Bilgisi Nedir?

Sigortalı olan vatandaşların en geç üç ay içinde tescilini kuruma verdiği giriş belgesi üzerinde yazılı bir dilekçeyle bildirmek zorundadır. Bu noktada vatandaşlar bildirmediği takdirde birinci basamaktan giriş yapmış sayılmaktadırlar. Bağ- Kur sigorta kolundan önce başka bir kurumda sigortalılığı olan kişilerin bu sigortalılık süreleri Bağ-Kur’da ki basamak karşılığı olarak seçilmektedir. Bunlardan daha düşük seçilme olanağı bulunmamaktadır

Bu noktada da birinci basamaktan altıncı basamağa kadar her yıl kurum tarafından, yedinci basamaktan on ikinci basamağa iki yılda bir, 13. basamaktan 24. basamağa kadar yılda bir olarak yükselme yapılmaktadır. Bu 4B basamak bilgisi ve yükselme işlemleri için Bağ-Kur prim borcunun olmaması gerekmektedir. 4B ile ilgili olarak sorgulama işlemleri ise e-devlet sisteminde yer almakta olan 4B ile ilgili basamak bilgisi uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/4b-basamak-bilgisi ile sorgulama yapılabilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*