Yaşlılık Toptan Ödeme


SGK yaşlılık toptan ödeme uygulaması, aktif sigortalı olarak çalışmakta olan kişinin halihazırda çalışdığı işten çıkması, veya 4b kapsamında kendi iş yeri buluna kişinin işyerini kapatması yada devretmesi gibi hallerde; kadınlar 58 yaşını  erkekler ise 60 yaşını doldurmuş olmaları halinde, malul veya yaşlılık aylığı almaya uygun görülmeyen sigortalı olarak çalışmış olan kişiler için SGK tarafından yapılan ödeme türüdür.

Kanunlarla sigortalılar için sağlanmış yaşlılık toptan ödemesi uygulaması kapsamına dahil olmak için müracaat eden kişilerin toptan ödeme alabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi ile birlikte müracaat etmeleri gerekir.Yaşlılık toptan ödeme miktarı sigortalının şimdiye kadar ödenmiş her yıla ait SSK prim tutarları baz alınarak hesaplanır. Yaşlılık toptan ödeme uygulaması hesaplanırken Ekim 2008  yılına kadar olan bölümler her senenin güncelleme katsayısı ile çarpılmak sureti ile hesaplanır. Ekim 2008 yılından sonra gelen yıllar için hiçbir güncellenme yapılmadan hesaplanarak ödenir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*