Vergi Borcu Yoktur Yazısı


Günümüzde resmi işlemlerin bir çoğunda vergi borcu yoktur yazısı istenilmektedir. Uygulamanın temel amacı devletin vergi toplama yeteneğini arttırmaktır ve uygulama bir çok ülkede aynı şekilde sürdürülmektedir. internetin hayatımıza girmesi ile birlikte Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen vergi toplama işlemleri daha sağlıklı biçimde işlemektedir.  Bu uygulama ile vergi dairelerinde oluşan yığılmalar kontrol altına alınmakta, vergi mükellefine daha pratik hizmet uygulaması sunulmakta ve bu kurumlarda çalışan personelin iş yükü azaltılmaktadır.

Vergi borcu yoktur yazısı almak için Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.Dilekçe üzerinde belirtilen yerlere vergi dairesinin adı ve adres bilgileri, ilgili kişinin nüfus kayıt bilgileri, adres bilgileri ve iletişim bilgileri girilerek dilekçe hazırlanmakta ve ilgili kuruma gönderilmektedir.  Yapılan bu basit işlem ile birlikte ilgili kişinin vergi bilgilerine ulaşılmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile birlikte hem vergi mükellefleri hem de kurumlar modern ve pratik bir uygulama ile hizmet alma olanağına kavuşmuştur. Ayrıca bilgiler tek merkezde toplandığı için temiz bilgilendirme olanağı sunulmaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*