Tüp Bebek Yönteminde SGK Desteği


Tüp Bebek Yönteminde SGK Desteği
Evliliğin temelini oluşturan bebek ve bu bebeğe sahip olma isteği her aile tarafından, her çift tarafından elbette ki istenen bir durumdur. Bazı çiftler normal yollarla bebek sahibi olabiliyorken, bazılarının da tüp bebek yöntemine başvurması gereken durumlar olabilir. Ancak tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmak masraflı bir durum olduğundan ve çoğu aile bu masrafı karşılayamayacağından dolayı, Sosyal güvenlik kurumu, tüp bebek uygulanacak çiftlere devlet olarak yardım da bulunacağını bildirdi. Fakat daha sonra bu yönetmelik değişti. Şu an ki yönetmeliğe göre, tüp bebek ve tedavisinin masraflarının hemen hemen tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. Fakat bu kişiler bu işlem için özel bir tüp bebek merkezine gidecek olurlar ise ki bu da özel tüp bebek merkezinin de mutlaka sgk ileyaptığı bir anlaşması olması gerekiyor, Bu durumda mevcut masrafların %30’unu hasta kendisi ödemek zorundadır. Bu miktar %30’un üzerine çıkamaz.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre SGK’nın bir tüp bebek tedavisi için önerdiği ücret yaklaşık 1200 TL civarındadır. Eğer bunun %30’u hesaplanacak olur ise tüp bebek tedavisini SGK üzerinden yürütecek hasta, yaklaşık 400 TL civarında bir masrafla karşılaşmaktadır. Tüp bebek tedavisi sadece tedavi masraflarından oluşmamaktadır, bunun yanı sıra ilaç masrafları da vardır. Bu konu ile alakalı rapor çıkarıldığı takdirde ilaç masrafları da devlet tarafından karşılanmaktadır.

Burada bilinmesi gereken nokta, SGK raporunu hastaların alabilmesi için, eğitim ve araştırma hastaneleri yani üniversite hastaneleri veya devlet hastanelerine başvuru yapılması gerekiyor. Eğer bunun için gerekli dokümanları gösterecekleri takdirde tüp bebek raporu alınabilmektedir. Ve bu tüp bebek raporu alan hastalar ile ister özel bir tüp bebek merkezinde ister ise bir devlet hastanesinde tedavilerini olabilmektedirler.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*