Tahsil Edilmeyen Primler Emekliliğe Engel Değil


Tahsil Edilmeyen Primler Emekliliğe Engel Değil
Henüz tahsil edilmeyen primler hakkında Yargıtay 21. Hukuk Dairesinde görülen davadan sonuç çıktı.Alına karara göre, sosyal güvenlik kurumu SGK ’nın iş verenden henüz tahsit etmediği primlerin her zaman alabilecek olmasından dolayı, sigortalıya aylık yada maaş bağlanmasına engel bir durum teşkil etmediğine kanaat getirdi.
Davaya konu olan olay, İzmir’de yaşayan bir çalışan Karşıyaka 2. İş Mahkemesi’nde açtığı davayla başladı. Davacı mahkemeye 6 bin 74 gün çalışmış olduğu günlerin tespit edilmesi için başvuruda bulundu.İş Mahkemesi, davacının  SGK’ya bildirilmemiş 4 bin 964 gün sigortalı olarak çalıştığını belirleyerek tespit kararını Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay kararı görüştü ve onayladı.

Bu gelişmeden sonra kişi, SGK ‘ya yaşlılık aylığı uygulamasından yararlanmak istediğini belirterek aylık bağlanması talebinde bulundu.Ancak SGK, işverenin sgk primi ödemediği doğal olarak kendilerinin herhangi bir prim tahsilinde bulunmadıklarını, bu sebepten dolayı sigortalılardan istenen 5 bin günlük prim ödeme şartının yerine getirilmediği nedeniyle yapılan başvuruyu onaylamadı.

Bunun üzerine İzmir 8. İş Mahkemesi’nde dava açan kişi, yaşlılık aylığı verilemez yönünde çıkan kararın kesinleştiği tarihden başlayarak kendisine yaşlılık aylığı bağlanmasını istedi.Yargıtay yapılan başvuruyu inceleyerek  yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozdu. Yargıtay bozma kararında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince işverenin, işçinin payına düşen primi işçinin maaşından keserek, kendi ödemesi gereken primi de ekleyip SGK’ya ödeme yükümlülüğü olduğunu hatırlatarak bozma gerekçesini açıkladı.Kararın bundan sonraki uygulamalar için emsal teşkil etmesi bekleniyor.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*