SSK-SGK Tarım Sigortası


SSK-SGK Tarım Sigortası
Hepimizin bildiği gibi ülkemiz bir tarım ülkesidir ve pek çok kişi geçimini tarım işçiliği ile sağlamaktadır. Gezici, geçici ya da daha çok bilinen adı ile mevsimlik işçi olarak adlandırılan sürekli olarak aynı yerde ve işte çalışmayan tarım işçileri 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Yasası ile sosyal sigorta kapsamına alınmıştır.

Tarım sektöründe hizmet sözleşmesi ile çalışan işçilerin müracaat etmeleri halinde sosyal güvenlik kurumunca Ssk Tarım Sigortası kapsamına alınırlar. Belirtilen kanun ile prim ödemesi gerçekleştiren tarım işçilerine belirli sosyal haklar ve imkanlar getirilmiştir.
Bu kapsamda eğer tarım sigortasından yararlan çalışan bir iş kazası ya da meslek hastalığına yakalanması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık yardımı, sürekli iş göremezlik halinde kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda maaş bağlanması, ihtiyacı halinde Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, cenaze giderlerinin karşılanması, hak sahibinin vefatı halinde kanuni varislerine maaş bağlanması Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan imkânlardandır.

Bununla birlikte bahsettiğimiz yardımlardan yararlanabilmesi için iştirakçinin 90 gün yani 3 ay süre ile Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemiş olması gereklidir. İş kazası ve mesleki rahatsızlık dışında kalan diğer tüm sağlık hizmetlerinden ve ağız protezleri haricindeki takma araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi de yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı olan tarım çalışanının ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığın teşhis edildiği günden bir yıl öncesine kadar olan süre de 120 günlük Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemiş olması gerekmektedir.

Ssk Tarım Sigortası kapsamında sigortalı olan tarım çalışanın tedavi süresi 18 ayı geçemez. Kuruma intikal tarihinden itibaren 18 ay içerisinde tedavi gerçekleştirilir ve 18 aydan sonra ki tedavi masrafları kurumca karşılanmaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalının iyileşmesine yarayacak veya iş göremezliğini az da olsa giderilebilmesi için gerekli takma araç ve gereçlerini, sağlık yardımlarının süresine tabii olmaksızın sağlamak tespit ve doktorlarca tavsiye edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür. Ayakta tedavi gören hastalar ilaçlarının toplam tutarının %10’unu kendileri ödemektedirler.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*