SSK İlişiksizlik Belgesi


SSK İlişiksizlik Belgesi
İlişiksizlik belgesi, ihale yapan kurumun ya da hizmet sağlanan kamu kurumunun işlerinin teslim edilmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edilerek alınabilmektedir. İhaleye katılan işveren kamu kurumundan işin sorunsuz olarak teslim edildiğine dair ve iş ile ilgili gerekli belgeleri temin ettikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu evraklarını teslim eder. Eğer kuruma teslim edilen evraklarda herhangi bir sorun ya da eksik yok ise teslim edilen dosyanın içeriği kontrol edilir. Dosya da bulunması gereken diğer evraklar ise, sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgeleri, sigortalılara ait eğer var ise eksik gün bildirimleri, sigorta evrakları ile çalışanların bilgilerinin doğruluğu, ihale yapan kurum ile işveren tarafından sunulan evrakların birbirlerine olan uygunluğu incelenenevraklardır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelenen dosya içerisinde ki evrakların eksik ya da hatalı olması durumunda iade edilmektedir.

İşyeri tarafından kuruma verilen evrakların eksiksiz ve doğru olması durumunda yeterli oranda işçilik bildirilmiş ise ilişiksizlik belgesi verilmektedir. Ancak işçilik oranı ile asgari işçilik oranının bildirilmediği durumlarda ilişiksizlik belgesi verilmemektedir. Yapılan inceleme neticesinde tespit edilen bu eksiklikler işverene bildirilir. İşveren tarafından asgari ve fark işçilik oranlarının ödemesinin yapılması için işverene tebligat çıkarılır. Tebligatın çıkarılmasının ardından da işverenin 1 ay içerisinde bu tutarın ödenmesi istenir. İşveren bu tutarı 1 ay içerisinde öder ise ilişiksizlik belgesi alabilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*