SSK Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?


SSK Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?
Özellikle Ssk’ya bağlı olarak çalışan erkekler için askerlik konusunda bazı avantajlar vardır. Askerlik hizmetine başlamadan önce sigortalı olarak çalışmış kişiler emeklilik yaşını doldurduğu ancak prim gün sayısının eksik kaldığı durumlarda askerlik borçlanması ile prim gün sayısını artırabilirler. Eğer tam tersi düşünülecek olursa, askerlik hizmetinden önce sosyal güvenlik sigortası olmayan bir kişinin ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren askerlik yaptığı süre kadar sosyal güvenlik sistemi geriye çekilecektir. Dolayısı ile kişinin sigorta başlangıcı işe başladığı tarih değil, askerlik hizmeti süresinin geriye çekilmesi ile elde edilen yeni tarih olmuş olur.

Örneğin daha önce sigortalı çalışmadan askere giden bir kişi 18 ay askerlik yaptıktan sonra 1 Ocak 2010 tarihinde işe başlamış olsun.
Bu kişinin sigorta başlangıç tarihi 1 Ocak 2010 olarak değil, 18 ay öncesi olarak hesaplanacaktır.
Peki SSK Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Askerlik hizmeti süresince yedek subay olarak görev yapılmış ise süre olarak yedek subay okulunda geçirilen süre borçlanılabilir. Şayet askerlik hizmeti er olarak yapıldığı takdirde bu kez farklı olarak askerlik süresinin tamamı yada tercihe göre yalnızca bir bölümü borçlanılabilir. Borç hesabı yapılırken günlük kazancın beşte biri ile borçlanılacak gün sayısının çarpımı askerlik borçlanması bedelini verecektir.

SSK askerlik borçlanması yapılırken askerlik ücretlerini hesaplarken bu formül için kullanılan prime esas yeni en az günlük prim tutarı 1 Ocak 2008 ve 30 Haziran 2008  tarihleri arasında 20,28 x % 20 = 4,06.-YTL, 2008 yılının ikinci yarısı için ise 21,29 x %20 = 4,26.-YTL olarak dikkate alınmalıdır. Bu farklılıktan dolayı yılın ilk yarısında talepte bulunanların borçlanma tutarı, yılın ikinci yarısında talepte bulunanlara göre kısmen daha düşük olmaktadır.

Er olarak görev yapıldığı durumlarda askerlik borçlanması sigortalının kendisinin veya hak sahiplerinin yazılı beyanatta bulunmaları ve talep etmeleri halinde talep tarihindeki hesaplamada kullanılan prime esas kazanç ücreti üzerinden hesaplanacak ücretin tebliğ edilme tarihinden itibaren altı ay süre içinde ödemeleri şartı koşularak borçlandırılır. Altı ay içinde prim ücreti ödenmeyen durumlarda ne yazık ki borçlanma süreleri hizmetten sayılmamaktadır. Askerlik borçlanması talebinde bulunulduğunda mutlaka altı ay içinde ödeme gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*