Sigortalı Bildirim Belgesi


Türkiye’de sigortasız olarak işçi çalıştırma, yasa dışı olduğu gibi yaptırımları da çok ağır olmaktadır. Bu yüzden ülkemizde iş yerinde çalışmak üzere işçi alımları yapan iş yeri sahiplerinin kesinlikle bu doğrultuda çalışanlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Sigortalı Bildirim Belgesi Düzenlenmesi

Bu kapsamda da sigortalı bildirim belgesi üzerinde yer alan tüm gerekli bilgilerin hem çalışan bilgileri hem de iş yeri ile ilgili bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurularak Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda da ülkemizde sigortalı olarak yeni işe giren vatandaşlarında iş yeri bildirgelerinin iş yeri sahibi tarafından online olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gerekmektedir. İş yeri bildirgesi iş yeri sahibi tarafından yapılırken bu sigortalı bildirim belgesi düzenlemesinin sigortalının kendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Bu belgenin 2 nüsha olarak doldurularak Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İl Müdürlüğü tarafından genel evrak numarasının işlenmesinin hemen ardından bir nüshası sigortalıya geri verilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*