SGK Süt İzni Süresi ve Uygulama Şekli


Süt İzniSGK Süt İzni Süresi ve Uygulama Şekli
Bir annenin bebeğini doğurduktan sonra yapacağı en önemli görev, elbette ki onu düzenli ve sağlıklı bir şekilde beslemektir. Bunu yapmanın en doğru yolu ise, bebeğe en az 1 yaşına kadar anne sütü vermekten geçer. Devlet, bu gereklilikten yola çıkarak, memur annelere bir ayrıcalık tanımış ve süt izni adı altında bir kanun yürürlüğe koymuştur.
Yürürlüğe konulan bu kararı belirtmek gerekirse;
“Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda     (6 ) günde üç saat (3), ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”

Bu kanunun işleyişine ilişkin daha net bir açıklama yapalım.
1- Memura bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olarak verilen süt izni, doğum sonrası analık izni süresinin (asgari 8, azami 13 hafta)  bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saate çıkarılmış ve ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat olarak belirlenmiştir.

2- Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususu kadın memurun tercihine bırakılmıştır.

SGK Süt izninin uygulanma şekli;
a) Değişiklikten önceki hükme istinaden süt izni hakkını kullanmakta olan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ay içinde bulunması halinde günde üç saat, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı ay içinde bulunması halinde ise günde bir buçuk saat süt izni kullandırılacaktır.

b) Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkân bulunmamaktadır.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*