SGK Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Alınır?


SGK İş Göremezlik Hakkında Bilgiler
Çalışma hayatında özellikle tehlikeli mesleklerde pek çok iş kazası olabilmektedir. Bu gibi durumlar, ölümlere kadar varan kötü durumlarla sonuçlanabilmektedir. Ayrıca iş kazaları sonucunda çalışan kişiler artık çalışamayacak duruma gelebilmektedir. İş nedeniyle bu duruma gelen kişiler, hayatlarının kalan kısımlarında çalışamayacakları için de bir gelir elde imkanları yoktur. Ortaya çıkan bu mağduriyeti gidermek amacıyla devlet, bir takım düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerden biri de sürekli iş göremezlik gelir  yardımıdır.
Gerekli yardım kanunlar ile düzenlenmiş olup tüm şartları ve sistemin işleyişi şu şekilde açıklanmıştır. Bu kanuna göre; iş kazası geçiren bir kişinin çalışma gücünde en az % 10 gibi bir azalma olması sonucunda, doktorların tedavisi ve raporları dahilinde kişiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmektedir. İş kazası sonucu tedavi altına alınan kişinin tedavi sürecinin bitmesinin ardından yapılacak bir değerlendirme ile bu rapor hazırlanmaktadır. Bu konudaki önemli nokta doktorların hazırlayacağı rapordur.

Tüm bu raporlar dahilinde kişinin sürekli iş göremezlik geliri alıp almayacağı değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucunda çeşitli kriterlere göre kişiye iş göremezlik geliri verilir. Burada kişinin sağlık durumu, çalıştığı işin durumu ve maddi kazancına bakılarak gerekli yardım yapılır. Bunun için yine kanunda belirtilen çeşitli şartlar ve hesaplamalar esas alınır.

Ayrıca iş kazasına uğramış ve sürekli iş göremezlik geliri alan bir kişi çeşitli şartlar altında tekrar bir işe başlayabilmektedir. Bu durumda da sürekli iş göremezlik geliri bir tazminat niteliğine dönerek kişiye ödenmektedir. Kişinin bu durumu hakkında gerekli bilgiyi edinmesi ve ona göre işe başlaması gerekir. Kişinin çalışmaya başladığı bu yeni işinde de kaza geçirme olasılığı olabileceğinden böyle bir durumda yine sürekli iş göremezlik geliri gibi hesaplamalar yapılabilir. Bu gibi durumlar için kanun maddeleri iyice incelenmelidir. Mağdur olmamak için bu herkes için yararlı olacaktır.

Sosyal  devlet anlayışını sürdüren TC. devleti, bunun gibi uygulamalarla çalışanların haklarını korumaya ve herhangi olumsuz bir durumda kişinin yaşamını garanti altına almaya çalışmaktadır. Bu nedenle sürekli iş göremezlik geliri kişiler için oldukça faydalı bir uygulamadır. İş kazası her ne kadar kötü ve istenmeyen bir durum olsa da kişiler her şeye hazırlıklı olmalı ve bu konularda bilgilenmelidir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*