SGK Sisteminde Yabancıların Sigortalılığı


Yabancıların Sigortalılığı

Yabancıların 2003 yılından önce ki sigorta hakları, kapsam açısından fazlası ile kısıtlıydı. Yabancılar 2003 yılından önce sadece is kazaları ve meslek hastalıkları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaktaydı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bakımından ise istekleri halinde sigorta kapsamına alınarak istihtam edilmekteydiler.

Söz konusu bu düzenleme  üzerinde bazı çalışmalar yapılarak değişikler gerçekleştirildi. Çünkü bu düzenleme, AB normlarına ve Türkiye’nin  1971 yılında onayladığı ILO’nun 1962tarih ve 118 sayılı ‘vatandaşlarla vatandaş olmayan kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit işlem yapılması hakkında sözleşme’ hükümlerine ters düşmekteydi. Yapılan değişiklikler ile sigorta bakımından,yabancılar da ülkemiz vatandaşları ile aynı haklara sahip oldular. 4958 sayılı kanun ile ortada bulunan farklılıklar tamamen kaldırıldı. Ülkemizde hem vatandaşlar hemde vatandaş olmayanlar, işsizlik sigortası hariç, sigorta bakımından tamamen aynı kapsama alındılar. Yapılan bu değişikler ile kanun hem AB normlarına hem de ILO hükümlerine uygun hale getirildi.

5510 sayılı kanunla da yabancılara ilgili olarak özel bir hüküm öngörülmüştür. Bu kanuna bağlı olarak bazı özel durumlar ortaya çıkmıştır.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*