SGK ÖZLÜK DOSYASI

Ülkemizde işverenlere devlet tarafından pek çok yaptırım uygulanmaktadır. Bunların arasında en önemlisi ve incelemelere tabi tutulanı, çalışan kişilerin sigortalı olarak çalıştırılmasıdır. Bu kanunlarla belirlenerek zorunlu hale getirilmiştir ve işverenlerin hiçbir şekilde ve şartla sigortasız olarak bir kişiyi işinde çalıştırması mümkün değildir. Bu doğrultuda, her iş yerinde işçilerin sigorta durumlarını gösteren evrakların hazır bir şekilde bulundurulması gerekmektedir. Olası denetimlerde, bu evraklar üzerinden kontrol yapılarak iş yeri hakkında inceleme yapılmaktadır. Bu bakımdan iş yerlerindeki bu evrakların eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu sayede kişiler hem olası incelemeler sonucunda ceza yemekten kurtulmakta hem de resmi prosedürleri yerine getirmiş sayılmaktadır.
SGK özlük dosyası
Bir iş yerinde çalışan işçinin, sigortası ile ilgili tüm evrakların ve bilgilerin bulunduğu özel dosyasına, SGK özlük dosyası denmektedir. SGK özlük dosyası, çalışan kişinin evrakları ile birlikte hazırlanmaktadır ve içerisinde zorunlu olması gereken evraklar bulunmaktadır. Özlük dosyasında; işçinin bilgileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah kağıdı, son mezun olunan okuldan alınan diploma, CV, kişi hakkında referans mektubu, adli sicil kaydı, kişinin özel durumu ile ilgili belgeler, kişinin sağlık raporu, fazla çalışma ile ilgili kişiden alınan onay, kişinin çalışma belgesi, maaştan herhangi bir kesinti yapıldıysa bunun hakkında detaylı belge ve iş sözleşmesi gibi belgeler yer almaktadır. Her işçi için bu özlük dosyası ayrı olarak hazırlanmalıdır.Leave a Reply

Your email address will not be published.


*