SGK Muayene Katılım Payı


SGK Muayene Katılım Payı
Sosyal Güvenlik Kurumu halk arasında bilinen adı ile SGK bireylerin sosyal bir güvence altında hayatlarını sürdürmesine yardımcı olmak, katılımcılarının hayat standartlarını yükseltmek amacı taşıyan bir kurumdur. Sosyal Güvenlik Kurumu, iştirakçisinin ve bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan eş, çocuk, anne ve babası gibi yakınlarının sağlık kapsamında giderlerini de karşılamaktadır.

Bu giderleri karşılarken prim ödeyen çalışan ya da emekli tarafından sgk muayene katılım payı ödemesi gerekmektedir. Hem çalışan hem de bakmakla yükümlü olduğu yakını muayene katılım payı ödemek zorundadır. Muayene katılım payı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile hayata geçmiş bir sistemdir. Sgk muayene katılım payı ödenecek sağlık hizmetleri ise, Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalanarak yetkilendirilmiş olan aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar, vücut dışı takma ve ortezler,  Yardımcı üreme yöntemi tedavileri dir. Bu tedaviler de muayene katılım payı ödenmektedir.

Sgk muayene katılım payı alımında sağlık kuruluşları basamaklandırılmıştır ve bu basamaklara göre sgk muayene katılım payı olarak ödenecek ücretlerde değişiklik olmaktadır. Birinci basamak da yer alan Bakanlığı ile sözleşme imzalanarak yetkilendirilmiş olan Aile Hekimlerine başvuranlardan muayene katılım payı alınmamaktadır. İkinci ve üçüncü basamak resmi (devlet) sağlık kuruluşlarından ise 5 TL, özel sağlık kuruluşlarına başvuranlardan ise 12 TL Sgk muayene katılım payı alınmaktadır. Muayene katılım payı, sigortalı çalışan ya da emeklinin kendisinin sağlık hizmetlerinden yaralanması ve ya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden belirtilen şekilde yararlanması durumunda eczaneler aracılığı ile tahsil edilir.

Sgk muayene katılım payı kurumdan aylık alanlar ve bakmak ile yükümlü oldukları çalışmayan eş, çocuk, anne ve babası gibi yakınları için tahsil edilecek tutar maaşlarından kesilirken diğer çalışan ve emeklilerden eczaneler aracılığı ile tahakkuk ettirilir. Sağlık hizmetinden yararlanan kişi eczaneden ilaçlarının katılım payını öderken sağlık hizmeti aldığı kurumun durumuna göre 5 ile 12 TL arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na muayene katılım payı öder.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*