SGK DİŞ TEDAVİSİ ÜCRETLERİ


SGK diş tedavisi ücretleri uygulama alanlarına ve uygulama esnasında kullanılan malzemenin çeşitliliğine ve işçiliğe bağlı olarak değişmektedir. Ancak fiyat ne olursa olsun SGK’nın ödeyeceği ondalık birimi değişmez.

Buna göre, SGK kurumundan aylık alanlar ya da maaş bordroları SGK kurum kontrolünde olanlar ve bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden yakınlarının diş tedavilerinde yüzde 10, diğer kişilerden ise yüzde 20 oranında katkı payı alınmaktadır.

Ancak bu uygulama diş çektirme, dolgu, kanal tedavisi ve diş protezi için geçerli olup daha farklı diş tedavilerinin hepsinde SGK diş tedavi ücretleri için katkı payı ödemek ile mükellef değildir. Örneğin 18 yaş altı çocuklarda ortodonti tedavilerinde tedavi bedeli kurum tarafından karşılanıyorken, 18 yaş üstü uygulamalarda SGK bu kadar cömert olmamaktadır. Ayrıca protez uygulamalarında 4 yıl aralıklar ile yenileme işlemi yapılabilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*