SGK DİŞ DOLGUSU


SGK kurumu sağlık açısından gerekli olan ve sigortalının yaşam kalitesini düşüren tedavilerde tedavi ücretinin belli bir kısmını karşılamaktadır. Sigortalı diş sağlığı yönünde sorunlar yaşıyorsa bu tür uygulamalarda tedavinin maddi boyutunu sorun etmek durumunda kalmamaktadır.

Diş sağlığı yönünde genel uygulamaları karşılayan SGK diş dolgusu tedavilerinde de tedavi ücretinin % 90’lık kısmını ödemekte ve kalan % 10’luk kesim sigortalı tarafından karşılanmaktadır.  Anca bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, SGK diş dolgusu ve diğer diş tedavilerinde kendisi anlaşmalı kurumlarda gerçekleştirilen tedavilerde ücreti karşılamaktadır.

Yani sigortalı kendi tercih ettiği bir sağlık kurumu ya da diş hekiminin muayenehanesinde tedavi yaptırıyorsa, kurum bu tedavi ücretini kabul etmemektedir. Devlet hastanesi ya da SGK ile anlaşması olan özel sağlık birimlerinde yapılan diş dolgusu tedavilerinin ücreti SGK kurumunda tahsil edilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*