SGK CENAZE YARDIMI SORGULAMA


Türkiye’de sigorta mükellefi olarak aktif çalışma yaşantısına devam etmekte olan veya sigorta emeklilik şartlarını yerine getirerek emeklilik hakkını elde ederek emekli olmuş vatandaşların vefat etmeleri halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vefat eden sigortalının hak sahiplerine vefat etmiş olan sigortalı nedeni ile cenaze parası ödemesi yapılmaktadır.
Bu haktan yararlanabilmek için vefat eden kişinin ölümünden önce en az 360 günlük sigortalılık, malul, yaşlılık ve ölüm prim sigortasından birisini ödemiş olması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan cenaze yardımı öncelikli olarak eşe, eşi bulunmuyor ise çocuklarına, çocukları da bulunmuyor ise anne, baba veya kardeşlerine ödenmektedir. Cenaze yardımından yararlanabilmek için hak sahiplerinin sigortalının ölüm tarihini gösteren bir dilekçe, ölüm tutanağı ve usulüne uygun biçimde düzenlenmiş olan ölüm ruhsatı ile SGK’ ya yada SGK İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır.
SGK Cenaze Yardımı Ödendi mi?
SGK hak sahiplerinin SGK cenaze yardımı sorgulama işlemi ile internetten cenaze yardımı ödemelerini kontrol edebilmelerine olanak sağlıyor. SGK’ nın e sgm online hizmet sayfasından TC kimlik numarası, nüfus il, cilt numarası ve doğum yılı bilgilerini girmesi gerekiyor. Bilgilerini sorgula seçeneği ile sigorta bilgilerine ulaşılabiliyor.
Bu sayfada SGK cenaze yardımı sorgulama için ödemeler kategorisindeki geçici iş göremezlik ödeme görme 4A-4B seçeneğine tıklayarak, cenaze yardımına ilişkin bilgi alınabiliyor.
SGK CENAZE YARDIMI SORGULAMA İÇİN:


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*