SGK 65 Yaş Aylığı Sorgulama


SGK 65 Yaş Muhtaç Aylığı
Valilikler veya kaymakamlıklar tarafından yapılan tespitle 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan ve hiçbir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeyen, geliri bulunmayan veya muhtaçlık sınırından daha aşağıda olan yaşlı vatandaşlarımız 65 yaş muhtaç aylığı ile geçimlerini sağlayabilecekleri aylık için başvuruda bulunabilirler. Bu koşulları sağlayan kişiler aylık taleplerini ve başvuru evraklarını valilik veya kaymakamlığa iletirler. Gerekli incelemelerin neticesinde bilgiler eksiksiz olarak teslim edilir ve doğrulanır, yazışmalar sonuçlanır ise kişiye üç aylık dönemlerde ödenmek suretiyle geçimini sağlayabileceği aylık bağlanır.
65 yaş muhtaç aylığı 2011 yılında 100,36 TL olarak belirlenmiştir ve halen bu rakam üzerinden dağıtılmaktadır.
Kişinin bu süreçte gelir düzeyi yükselir ve muhtaçlık sınırını aşar ise aylık kesilir. Aylığın kesilmesine sebep olan diğer sebepler feragat, ölüm ve vatandaşlıktan çıkmadır.

Aylığın düzenli olarak teslim alınması da önemlidir, zira 2 dönem üst üste teslim alınmayan aylık yine iptal edilir.  65 yaş muhtaç aylığı kesilmesine sebep olabilecek herhangi bir durum aylık alan kişi veya eş, vasi, kayyum, anne, baba, veli veya vekilleri tarafından SGK’ya bildirilmelidir, aksi halde bu kişiler yasal olarak yükümlü olurlar.

Aylık bağlandıktan sonra başvuru verilerinin doğru olmadığı tespit edilir ise başvuran kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmakla birlikte söz konusu tarihe kadar ödenmiş bulunan aylıklar TÜFE oranı da göz önünde bulundurularak geri alınır. Eğer olaya kamu görevlileri karışmış ise haklarında soruşturma başlatılır.

65 yaş muhtaç aylığı hakkı kazananların tedavileri yeşil kart verilerek karşılanır. Aylık alan kişi evini terk edemeyecek bir durumda ise aylık ödemesi evinde de gerçekleşebilir. Böyle bir durumun dilekçe ile talep edilmesi gerekir. Talep onaylandıktan sonra ödemeler PTT aracılığı ile kişinin kendi evinde gerçekleşir.

Ödeme günlerinde yığılma olmaması için 65 yaş muhtaç aylığı alacak kişiler doğum tarihine göre sınıflandırılarak farklı günlerde aylık almaları sağlanmıştır. Bu kurala göre doğum tarihinin son rakamına bakılarak haftanın hangi günü aylık alınacağı tayin edilir. Bu sayede ödeme günleri süresince izdihamlar engellenmekte ve vatandaşların ödemelerini daha kısa sürede teslim almaları sağlanmaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*