Sağlık Yardımı Talep Ve Taahhüt Formu


Sağlık Yardımı Talep Ve Taahhüt Formu
Sağlık yardımı talep ve taahhüt formu Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alan kişiler (anne, baba, eş ya da çocukları) için doldurulması gereken bir formdur. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ve bakmak ile yükümlü olunan kişi ya da kişiler var ise sağlık hizmetinden yararlanabilmesi amacı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak sureti ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilir. Bu form bakmak ile yükümlü olunan kişilerin sağlık güvencesinden yararlanması için zorunludur. Sağlık yardımı talep ve taahhüt formu bakmakla yükümlü olunan ve Türkiye’de ikamet etmekte olan yabancı uyruklu eşler içinde doldurulmalıdır.

Sağlık yardımı talep taahhüt formu doldurulmasının ardından eğer bakmakla yükümlü olunan yabancı uyruklu eş bulunuyorsa bu eşe ait veEmniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi tarafından verilen 99 ile başlayan kimlik numarası ile ikamet teskeresi de bu formun ekinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmelidir.Ayrıca bakmakla yükümlü olunan çocuk öğrenci ise öğrenci belgesi, yurt dışında öğrenci olması durumunda ise Türkçe olarak tercüme edilmiş ve onaylı öğrenci belgesi ile maluller için ise kurum ile anlaşması olan sağlık hizmet sunucularından alacakları sağlık kurulu raporunu da Sağlık yardımı talep ve taahhüt formuna eklemek sureti ile kuruma teslim etmek zorundadırlar.

Birden fazla çocuk olması durumunda ilgili bölüme alt alta çocuklara ait bilgiler yazılarak form doldurulur ve her bir çocuğun öğrenci olması durumunda ya da diğer durumlara ait belgeleri de eksiksiz olarak eklenir.  Bu formda yazılan bilgilerin doğruluğu beyan eden kişinin sorumluluğu altındadır. Bu nedenle de gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunabilmektedir. Bu form titizlikle ve doğruluk ile doldurulması gerekmektedir.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*