Ne Zaman Emekli Olurum?


Ne Zaman Emekli Olurum?  SSK Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Emeklilik yaşı kadınlar ve erkekler için farklı olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca emeklilik işlemlerinde dönüm noktası diyebileceğimiz 2008 yılından önce veya sonra sigortalı olma durumuna göre emekli olma durumu da farklılık göstermektedir. Ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını ararken bunların mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

1 Mayıs 2008 tarihinden önce sigortalı olan bir kadının emeklilik durumu eski Sosyal Sigortalar Kanunu da denilen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre belirlenirken, bu tarihten sonra sigortalı olan kadınların durumu ise 5510 sayılı yeni Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre belirlenir.
İki grup arasından eski kanun daha kolay emeklilik şartları sunarken bu durum yeni kanunda biraz daha zorlaştırılmış oldu.
İki kanun arasındaki başlıca temel farklara gelirsek, yeni kanunda emeklilik için gereken çalışma sürecindeki sigorta prim gün sayısı ve emekli olma yaşı artırıldı. Bu farklılıktan dolayı 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar eski kanundan yararlanan kadınlara nazaran daha geç emekli olacaklardır. Kadınların emeklilik yaşını etkileyen bir diğer unsur da doğum borçlanmasıdır. Erkeklerdeki askerlik borçlanmasına benzer olan bu uygulama sayesinde kadınlar doğum nedeniyle sigortalılık dışında kaldıkları süreleri borçlanabilmektedir.
Erkekler için de 1 Mayıs 2008 tarihinden öncesi ve sonrası farklı olmakla beraber her halükarda emeklilik yaşı kadınlara nazaran daha yüksektir.

Kadınlarda olduğu gibi 1 Mayıs 2008 tarihinden önce sigortalı olan bir erkeğin emeklilik durumu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre belirlenirken, bu tarihten sonra sigortalı olan kadınların durumu ise 5510 sayılı yeni Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre belirlenir. Bir süre SSK‘lı olarak, bir süre Bağkur’lu olarak çalışan kişiler için ise prim gün sayısının çokluğuna bakılır. Hangi kurum için ödenen prim daha çok ise kişi o kurumdan emekli olur.

Diğer kurum için çalışılan günler gün sayısının çok olduğu kuruma aktarılır ve emeklilik işlemleri o kurum dahilinde gerçekleştirilir. Bağkur emeklisi olabilmek için gereken prim gün sayısı ve emeklilik yaşı SSK’ya göre daha yüksektir. Bu nedenle kişilerin böyle bir değişiklik yapmak istedikleri takdirde bu farklılığı göz önünde bulundurmaları emeklilik süreleri açısından faydalı olacaktır. http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresini kullanabilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*